Om oss

Musikk kommuniserer over nasjonale og kulturelle grenser, og på denne måten knyttes sterke bånd mellom mennesker, uansett kultur. Sápmi er unik i så måte, fordi kulturen har ...

Les mer

Arbeidsområder

Sápmi Music produserer seminarer, konserter og turnéer med enkeltutøvere/ ensembler som bygger sitt kunstneriske uttrykk på samisk kulturbakgrunn. Prosjektene skal være et ...

Les mer

Søk om fondsmidler

Årets midler er tildelt. Søknadsportalen kommer opp igjen i 2015, når nye midler er tilgjengelig.

Les mer