Om oss

Sápmi Music er en egen enhet under Scene Finnmark, og har som hovedoppgave å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse. Vi skal være en musikkilde, vi gir økonomisk støtte, vi samarbeider med andre og utvikler egne produksjoner sammen med profesjonelle frilansere over hele Sápmi. Vi tilbyr konserter til de samiske kjerneområdene, men også andre områder får glede av våre produksjoner.
 
Sápmi Music produserer seminarer, konserter og turnéer med enkeltutøvere/ ensembler som bygger sitt kunstneriske uttrykk på samisk kulturbakgrunn. Prosjektene skal være et kulturtilbud primært for befolkningen i de samiske kjerneområdene, men skal også synliggjøre det mangfoldige kulturlivet i Sápmi for allmennheten.

Sápmi Music formidler også til en viss grad utøvere fra andre urfolkskulturer, men med hovedtyngde på arktiske urfolksuttrykk.

 

 
 

Om oss

Sápmi Music er en egen enhet under Scene Finnmark, og har som hovedoppgave å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse. Vi skal ...

Les mer